Regulamentul General privind Protecția Datelor

GDPR este prescurtarea pentru "Regulamentul General privind Protecția Datelor" (General Data Protection Regulation). Este un regulament al Uniunii Europene care a intrat în vigoare la 25 mai 2018. GDPR are ca scop stabilirea unor reguli consistente și solide de protecție a datelor în cadrul Uniunii Europene și oferă garanții pentru datele personale ale individului.

Scopul GDPR este de a proteja împotriva colectării, prelucrării și utilizării datelor personale și de a întări drepturile de protecție a datelor ale individului. Regulamentul definește obligațiile operatorilor de date și ale procesatorilor de date și conturează drepturile individului în ceea ce privește prelucrarea datelor. Acesta impune divulgarea practicilor de confidențialitate, raportarea încălcărilor de securitate a datelor și acordă individului drepturi precum accesul și ștergerea datelor personale.

GDPR se aplică nu numai întreprinderilor și organizațiilor europene, ci și oricăror întreprinderi străine care operează și prelucrează datele personale ale cetățenilor UE. Prin urmare, GDPR are un impact semnificativ asupra protecției datelor globale și asupra practicilor de prelucrare a datelor.

 

Informații generale

https://pharm.academy se preocupă de datele dvs. cu caracter personal, motiv pentru care am creat această Politică de confidențialitate și Notificare privind prelucrarea datelor în conformitate cu legislația în vigoare (textul integral al GDPR în limba română este disponibil gratuit aici: https://gdpr-info.ro/), pentru a explica modul în care colectăm, utilizăm și partajăm datele dvs. cu caracter personal.

Această Politică de confidențialitate (denumită în continuare "PC") detaliază datele cu caracter personal pe care pharm.academy le primește de la dvs. sau le colectează despre dvs. în timpul utilizării site-ului, metodele de prelucrare, precum și drepturile și obligațiile dvs. în legătură cu acestea.

Proprietarul domeniului pharm.academy și operatorul site-ului este Dr. Rudolf Laufer.

Prin utilizarea sau accesarea Serviciului, acceptați termenii acestei PC. Definițiile și semnificațiile care nu sunt definite în mod explicit aici pot fi găsite în secțiunile "Termeni de utilizare" sau "Termeni contractuali".

Putem actualiza această PC pentru a reflecta modificările în practicile noastre de prelucrare a datelor. Dacă facem acest lucru și modificările sunt semnificative, vom oferi cel puțin 7 zile de notificare înainte ca modificările să intre în vigoare, trimițând o notificare că am actualizat această PC pe site și indicând data la care acești termeni devin efectivi. Data celei mai recente revizii a PC în vigoare poate fi găsită în partea de jos a paginii care conține PC.

Orice modificare a acestei PC intră în vigoare la sfârșitul cel mai devreme la 7 zile după efectuarea modificării.

 

Introducere

Operatorul site-ului gestionează datele personale ale utilizatorilor înregistrați pe site în timpul funcționării acestuia, în scopul furnizării unui serviciu adecvat. Prin utilizarea serviciilor site-ului, furnizați în același timp și propriile date, dintre care unele sunt înregistrate automat (adresă IP, tip de browser), iar altele sunt înregistrate cu consimțământul dumneavoastră (completarea unui formular).
https://pharm.academy dorește să se conformeze în totalitate prevederilor legale referitoare la gestionarea datelor personale, în special prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Prezenta politică de confidențialitate este elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, având în vedere conținutul Legii nr. 112/2011 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

Operatorul de date - operatorul site-ului - informații de contact

Nume: Dr. Laufer Laufer

Adresă: Strada Nefelejcs, nr. 22, apartament 24, etajul 2

Oraș: Budapesta, cod poștal 1078, Ungaria

Cod fiscal: 60461975-1-42

E-mail: rudolf.laufer@pharm.academy

Telefon, Viber, WhatsApp: +36-70-516-37-46

 

Principiile prelucrării datelor

Operatorul de date declară că procesează datele cu caracter personal conform informațiilor prezentate în notificarea privind prelucrarea datelor și respectă prevederile legale relevante, cu o atenție deosebită asupra următoarelor aspecte:
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal și corect, și este transparentă pentru persoana vizată.

Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopuri determinate, clare și legale.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este adecvat și relevant, și se limitează strict la necesar.

Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și actualizate. Datele cu caracter personal inexacte vor fi șterse.

Stocarea datelor cu caracter personal se realizează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate doar pe durata necesară.

Securitatea datelor cu caracter personal este asigurată prin aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate.

Principiile protecției datelor se aplică în cazul oricărei informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 

Informații importante privind prelucrarea datelor

Scopul prelucrării datelor este de a oferi furnizorului/operatorului de servicii posibilitatea de a oferi utilizatorilor înregistrați pe site servicii suplimentare adecvate.

Modul de stocare a datelor: electronic.

Baza legală a prelucrării datelor este consimțământul persoanei vizate.

Categoriile de persoane vizate în cadrul prelucrării datelor sunt utilizatorii înregistrați pe site.

Persoana vizată își poate retrage consimțământul privind prelucrarea datelor prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail de contact. În cazul în care nu există obstacole legale pentru ștergerea datelor, acestea vor fi șterse.

Persoanele autorizate să acceseze datele sunt operatorul de date și angajații acestuia.

Persoana vizată poate solicita operatorului de date accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, precum și dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor.

Persoana vizată poate retrage consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

În cazul în care persoana vizată dorește să beneficieze de avantajele înregistrării și să utilizeze serviciul oferit în acest sens de către site-ul web, este necesar să furnizeze datele cu caracter personal solicitate. Persoana vizată nu este obligată să furnizeze date cu caracter personal, însă utilizarea unor funcționalități specifice ale site-ului fără înregistrare nu este posibilă.

Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului de date să corecteze sau să completeze fără întârziere justificată datele cu caracter personal inexacte referitoare la aceasta.

Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului de date să șteargă fără întârziere justificată datele cu caracter personal inexacte referitoare la aceasta, iar operatorul de date are obligația de a șterge fără întârziere justificată datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în cazul în care nu există altă bază legală pentru prelucrare.

Modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal poate fi solicitată prin e-mail, telefon sau scris la adresele de contact menționate anterior.

 

Jurnalizarea serverului

La vizitarea site-ului Operatorului de date, serverul web înregistrează automat activitatea utilizatorului.

Scopul prelucrării datelor: în timpul vizitării site-ului, furnizorul înregistrează datele vizitatorului în scopul verificării funcționării serviciilor, furnizării unui serviciu personalizat și prevenirii abuzurilor.

Baza legală a prelucrării datelor este Articolul 6 alineatul (1), litera f) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), deoarece Operatorul de date și furnizorul de servicii de găzduire au un interes legitim în asigurarea funcționării sigure a site-ului și în conformitate cu Legea Eker nr. 13/A alineatul (3).

Tipul de date cu caracter personal prelucrate: numărul de identificare, dată, oră, adresa paginii vizitate.

În timpul analizei fișierelor de jurnal, Operatorul de date nu le asociază cu alte informații și nu încearcă să identifice utilizatorul.

Adresele paginilor vizitate, precum și datele de dată și oră, nu sunt suficiente în sine pentru a identifica persoana vizată.

Codul HTML al portalului conține legături către servere externe care sunt independente de Operatorul de date. Serverul furnizorului extern este direct conectat la computerul utilizatorului. Furnizorii de legături pot colecta date despre utilizatori (de exemplu, adresa IP, browserul, datele sistemului de operare, mișcarea cursorului mouse-ului, adresa paginii vizitate și momentul vizitei).

Adresa IP este o serie de numere prin care computerele și dispozitivele mobile care se conectează la internet pot fi identificate în mod unic. Adresele IP pot fi utilizate pentru localizarea geografică a utilizatorilor care utilizează un anumit computer. Adresele paginilor vizitate, precum și datele de dată și oră, în sine nu sunt suficiente pentru a identifica persoana vizată, dar în combinație cu alte date pot fi utilizate pentru a trage concluzii cu privire la utilizator.

 

Trimiterea de informații profesionale și buletine informative

În calitate de operator al site-ului web, declarăm că respectăm în mod integral dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește informațiile și prezentările publicate de noi. De asemenea, declaram că nu avem posibilitatea de a verifica autenticitatea datelor de contact atunci când vă abonați la buletine informative și de a stabili dacă datele furnizate se referă la o persoană fizică sau la o companie. Companiile care intră în contact cu noi sunt tratate ca parteneri clienți.

Scopul prelucrării datelor este de a trimite informații profesionale, mesaje electronice care conțin reclame, informații și buletine informative, de la care puteți renunța în orice moment fără consecințe. Puteți renunța în orice moment, fără consecințe, chiar dacă afacerea dvs. a încetat într-un interval de timp, ați ieșit din afacere sau altcineva ne-a furnizat datele dvs. de contact.

Baza legală a prelucrării datelor este consimțământul dvs. Vă informăm că utilizatorul poate acorda în prealabil și expres consimțământul ca furnizorul să-l contacteze la adresa de e-mail furnizată în momentul înregistrării cu oferte de reclame, informații și alte expedieri. În urma acestui fapt, utilizatorul poate consimți ca furnizorul să prelucreze datele personale necesare în acest scop.

Vă informăm că, dacă doriți să primiți buletin informativ de la noi, trebuie să furnizați datele necesare. În cazul în care nu furnizați aceste informații, nu vom putea trimite buletinul informativ.

Durata prelucrării datelor. Prelucrarea datelor se efectuează până la retragerea consimțământului. Puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor, prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail de contact.

Datele sunt șterse la retragerea consimțământului pentru prelucrare. Puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor, prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail de contact.

Consimțământul poate fi, de asemenea, retras pe baza linkului afișat în buletinele informative trimise.

Părțile autorizate să acceseze datele sunt operatorul și angajații acestuia.

Modul de stocare a datelor: electronic.

Modificarea sau ștergerea datelor poate fi inițiată prin e-mail, telefon sau scrisoare la adresele de contact furnizate mai sus.

Domeniul datelor prelucrate și scopul exact al prelucrării datelor:

Nume - Identificare, comunicare.

E-mail - Identificare, comunicare.

Data înregistrării - Operare informațională tehnică.

Adresa IP - Operare informațională tehnică.

 

Înregistrarea pe site-ul web

Scopul prelucrării datelor este de a oferi servicii suplimentare și de a iniția contactul.

Furnizarea datelor personale este absolut necesară pentru identificarea și menținerea legăturii în bazele de date. Numele exact sau denumirea companiei și adresa sunt necesare pentru facturare, conform obligațiilor legale.

Domeniul datelor prelucrate și scopul exact al prelucrării datelor:

Nume - Identificare, comunicare, facturare.

Denumire companie - Identificare, comunicare, facturare.

Adresă - Identificare, comunicare, facturare.

E-mail - Identificare, comunicare.

Data înregistrării - Operare informațională tehnică.

Adresă IP - Operare informațională tehnică.

Universitate - Selectarea întrebărilor.

Utilizatorul poate acorda consimțământul pentru prelucrarea datelor prin bifarea intenționată a căsuței goale destinată acestui scop, disponibilă pe site-ul web.

Ca persoană vizată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. Aveți dreptul să solicitați informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor, conform informațiilor privind prelucrarea datelor și conform procedurilor prevăzute în informații, precum și în conformitate cu legislația menționată în informații.

Operator de prelucrare a datelor

Furnizor de servicii de găzduire:

Denumire companie: DotRoll Kft.

Adresă: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5, Ungaria

Cod fiscal: 13962982-2-42

Telefon: +36-1-432-3232

Fax: +36-1-432-3231

E-mail: support@dotroll.com

 
Datele furnizate de dvs. sunt stocate pe serverul operat de furnizorul de servicii de găzduire. Accesul la aceste date este permis doar personalului nostru și personalului responsabil de operarea serverului, toți fiind responsabili de gestionarea în siguranță a datelor.

Denumirea activității: Servicii de găzduire, servicii de server.

Scopul prelucrării datelor: Asigurarea funcționării site-ului web.

Datele prelucrate: datele personale furnizate de persoana vizată.

Durata prelucrării datelor și termenul de ștergere a datelor. Prelucrarea datelor are loc până la încheierea activității site-ului web și în conformitate cu acordul contractual între operatorul site-ului web și furnizorul de servicii de găzduire.

Baza legală a prelucrării datelor este consimțământul persoanei vizate și prelucrarea datelor în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

Drepturile referitoare la prelucrarea datelor

Dreptul la informare

Aveți dreptul să ne solicitați informații prin mijloacele de contact furnizate cu privire la datele pe care le deținem despre compania noastră, baza legală în temeiul căreia prelucrăm aceste date, scopul prelucrării, sursa acestora, durata prelucrării. La cererea dvs., vă vom trimite informațiile solicitate la adresa de e-mail furnizată de dvs., fără întârziere și în termen de maximum 30 de zile.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să ne solicitați să corectăm datele dvs. prin mijloacele de contact furnizate. La cererea dvs., vom lua măsuri în acest sens, fără întârziere și în termen de maximum 30 de zile, și vă vom trimite informații la adresa de e-mail furnizată de dvs.

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dvs. prin mijloacele de contact furnizate. La cererea dvs., vom efectua această acțiune fără întârziere și în termen de maximum 30 de zile, și vă vom trimite informații la adresa de e-mail furnizată de dvs.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să ne solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. prin mijloacele de contact furnizate. Restrângerea se aplică până când există un motiv specific indicat de dvs. care justifică stocarea datelor. La cererea dvs., vom lua măsuri în acest sens, fără întârziere și în termen de maximum 30 de zile, și vă vom trimite informații la adresa de e-mail furnizată de dvs.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor prin mijloacele de contact furnizate. Opoziția dvs. va fi examinată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la depunerea solicitării. Vom lua o decizie cu privire la întemeierea opoziției și vă vom informa prin e-mail cu privire la decizia luată.

Posibilitatea de a face plângere în legătură cu prelucrarea datelor

În cazul în care observați o prelucrare ilegală a datelor dvs., vă rugăm să ne informați, astfel încât să putem rezolva problema în cel mai scurt timp posibil și să restabilim starea legală. Vom depune toate eforturile pentru a rezolva problema semnalată în interesul dvs.

Dacă considerați că starea legală nu poate fi restabilită, vă rugăm să sesizați autoritatea competentă utilizând următoarele date de contact:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Libertatea Informației

Adresă poștală: 1530 Budapesta, Caseta poștală: 5.

Adresă: 1125 Budapesta, Str. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (at) naih.hu

URL: https://naih.hu

Coordonate: N 47°30'56''; E 18°59'57''

 

Furnizori externi

În legătură cu furnizarea serviciilor, Operatorul utilizează în multe cazuri furnizori externi, cu care colaborează.

În ceea ce privește datele cu caracter personal gestionate în sistemele furnizorilor externi, se aplică informațiile cuprinse în politicile lor de confidențialitate. Operatorul depune toate eforturile pentru ca furnizorul extern să trateze datele cu caracter personal transmise în conformitate cu legislația și să le utilizeze exclusiv în scopul specificat de Utilizator sau stabilit în prezentul document.

Utilizatorii vor fi informați în cadrul prezentului document cu privire la transferul de date către furnizorii externi efectuat de Operator.

Furnizori externi de analiză web și de servicii de publicitate

În legătură cu paginile Serviciilor, Operatorii colaborează cu furnizori externi de analiză web și de servicii de publicitate.

Acești furnizori externi pot avea acces la adresa IP a Utilizatorului, iar în multe cazuri utilizează cookie-uri, uneori web beacon-uri (indicatori web utilizați pentru înregistrarea adresei IP și a paginilor vizitate pe site-uri, în e-mailuri sau în aplicații mobile), clicktag-uri (coduri de identificare pentru măsurarea clicurilor pe anumite reclame) sau alte instrumente de măsurare a clicurilor pentru a personaliza sau analiza serviciile și a genera statistici.

Cookie-urile plasate de acești furnizori externi pot fi șterse în orice moment de pe dispozitivul Utilizatorului, iar utilizarea cookie-urilor poate fi, în general, refuzată prin selectarea setărilor adecvate ale browserului (sau a browserelor). Identificarea cookie-urilor plasate de furnizorii externi poate fi efectuată pe baza domeniului asociat cookie-ului respectiv. Nu există posibilitatea de a refuza web beacon-urile, clicktag-urile sau alte instrumente de măsurare a clicurilor.

Furnizorii externi gestionează datele cu caracter personal transmise în conformitate cu politicile lor de confidențialitate. Furnizorii externi de analiză web și de servicii de publicitate care colaborează cu Operatorul: Facebook Inc., Google Ireland Ltd.

Alți furnizori externi

Există furnizori externi cu care niciun operator de date nu se află într-o relație contractuală sau nu colaborează intenționat în ceea ce privește prelucrarea datelor respective, dar aceștia pot avea acces la Site/Servicii - fie prin intermediul utilizatorului (prin conectarea contului individual la Serviciu), fie fără acesta - și pot colecta date despre utilizatori sau activitățile utilizatorilor de pe site-urile Serviciilor, care, în unele cazuri - fie în mod independent, fie în combinație cu alte date colectate de acești furnizori externi - pot permite identificarea utilizatorului. Acești furnizori externi pot include în special, dar nu exclusiv: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC.

Acești furnizori externi prelucrează datele cu caracter personal transmise lor conform propriilor politici de confidențialitate.

Gestionarea datelor de trafic pe site-ul web

Anumite date și adrese IP ale computerele utilizatorilor care utilizează Serviciul sunt înregistrate în scopul generării datelor de trafic pe site-ul web și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a Serviciului. Aceste date pot fi considerate date cu caracter personal în anumite cazuri. Fișierele de jurnalizare sunt utilizate pentru generarea de statistici, iar fișierele de jurnalizare sunt stocate timp de maximum un an. Adresele IP ale utilizatorilor nu sunt asociate cu nicio altă informație care să permită identificarea acestora.

Plasarea, utilizarea și scopul "cookie"-urilor și a "web beacon"-urilor

În momentul utilizării anumitor părți ale Serviciului, operatorul plasează fișiere mici de date (cookie-uri) pe computerul utilizatorului, care pot conține informații care nu pot fi direct asociate cu utilizatorul, în scopul înregistrării datelor, identificării utilizatorului, ușurării vizitelor ulterioare ale utilizatorului, îmbunătățirii eficienței Serviciului, furnizării de reclame personalizate sau altui conținut țintit către utilizator sau în scopuri de cercetare de piață.

Ca urmare a utilizării acestor fișiere de date, informațiile ajung la operator, care nu le asociază cu datele de identificare ale utilizatorului.

Utilizatorul are următoarele opțiuni în ceea ce privește cookie-urile din browser-ul său:

  • poate configura notificarea privind intenția operatorului de a plasa cookie-uri pe computerul său,
  • poate interzice trimiterea de cookie-uri în orice moment.

Este important de menționat că refuzul cookie-urilor poate avea ca rezultat nefuncționarea corespunzătoare a anumitor pagini sau funcționalități, precum și posibilitatea ca utilizatorul să nu primească accesul la anumite date.
Pe lângă cookie-urile plasate de operator, fișiere de date pot fi instalate și de terțe părți pe computerul utilizatorului. Acest lucru poate avea loc, de exemplu, atunci când utilizatorul vizitează un alt site web în cadrul Serviciului.

În scopurile menționate anterior, operatorul poate plasa un element "web beacon" (cunoscut și ca "bug web") de la o terță parte în site-ul web.

Utilizatorul nu are posibilitatea de a bloca descărcarea de "bug-uri web" în browserul său, spre deosebire de cookie-uri.

Definiția de bază a unui cookie: un fișier text de dimensiuni mici care conține date și este stocat pe calculatorul utilizatorului atunci când accesează un site web. Scopul său este să permită site-urilor web să-și amintească activitățile utilizatorului de-a lungul timpului petrecut pe site. Astfel, acestea pot reține dacă utilizatorul a făcut clic pe anumite link-uri sau pagini, dacă s-a conectat cu numele său de utilizator sau dacă a vizitat anumite pagini ale site-ului cu luni sau chiar ani în urmă.

Atunci când accesați site-ul web, colectăm tipul de browser și adresa IP (o adresă unică care identifică computerul pe internet). Când utilizați aplicația noastră mobilă, colectăm tipul de dispozitiv, identificatorul dispozitivului și adresa IP. De asemenea, stocăm anumite informații despre dvs. în browserul dvs. utilizând "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere de date stocate pe computerul utilizatorului care sunt legate de informațiile despre utilizator. Utilizăm cookie-uri pentru a controla sesiunile utilizatorilor autentificați.

Dacă nu doriți ca informațiile colectate prin utilizarea cookie-urilor să fie disponibile, majoritatea browserelor oferă o procedură simplă pentru respingerea sau acceptarea funcției cookie; trebuie totuși să rețineți că pot fi necesare cookie-uri pentru a asigura anumite funcționalități disponibile pe site (de exemplu, livrarea informațiilor personalizate).

Pentru informații suplimentare despre cookie-uri și gestionarea acestora:

http://www.allaboutcookies.org

https://ec.europa.eu/info/cookies_hu

Categoriile de cookie-uri:

Cookie-urile strict necesare sunt esențiale pentru ca utilizatorii să poată naviga pe site și să utilizeze funcționalitățile acestuia. Fără aceste cookie-uri, furnizarea serviciilor pe site, înregistrarea și autentificarea nu ar fi posibile. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal în scopuri de marketing.

Cookie-urile de performanță colectează informații despre modul de utilizare a site-urilor web, informează furnizorul despre frecvența vizitelor și mesajele de eroare. Ele nu colectează informații care ar putea identifica persoanele, toate informațiile fiind anonime.

Cookie-urile funcționale permit personalizarea setărilor pentru a servi utilizatorilor, cum ar fi setările de limbă sau dimensiunea textului. Furnizorul nu utilizează cookie-uri funcționale în scopuri de marketing sau publicitate.

Cookie-urile de publicitate țintită conectează site-ul furnizorului cu rețelele de socializare: prin utilizarea pixelului Facebook pe pagina facebook.com/gazdasagihirek, se facilitează conectarea utilizatorilor la Facebook. Rețeaua de socializare poate utiliza acest cookie pentru a afișa reclame țintite utilizatorului.

Politica de confidențialitate privind cookie-urile de la terți poate fi consultată pe site-urile furnizorilor:

Utilizatorilor trebuie să li se ofere opțiunea de a utiliza sau nu cookie-urile. Dacă utilizatorul nu acceptă utilizarea cookie-urilor, anumite funcționalități pot fi inaccesibile pentru el. Utilizatorii trebuie să primească informații detaliate despre ștergerea cookie-urilor de pe următoarele link-uri:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Windows Edge: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Scopul prelucrării datelor este furnizarea eficientă a serviciului, notificări legate de acesta, remedierea problemelor de funcționare, rezolvarea disputelor, oferirea de sfaturi și oferte mai precise și marketing direct.

Ultimul aspect menționat este efectuat de operator exclusiv pe baza consimțământului utilizatorului în scopul prelucrării pentru aceste scopuri, pe durata consimțământului sau până la retragerea acestuia.

 

Transferul datelor și prelucrarea de către terți

Operatorul va transmite datele cu caracter personal care permit identificarea unei persoane terților doar cu acordul expres al utilizatorului respectiv, în absența unei dispoziții legale exprese. Același lucru este valabil și pentru utilizarea fișierelor de date în cadrul prelucrării operatorului. Comunicarea anumitor date cu caracter personal către terți poate avea loc și în următoarele situații:

În cadrul serviciului, în legătură cu activități suspecte sau încălcări ale legii, operatorul are dreptul de a trimite notificări sau comunicate, inclusiv utilizând datele individuale ale utilizatorilor.

Anumite părți ale serviciului (cum ar fi afișarea de reclame, generarea de statistici privind vizitatorii) pot fi realizate în colaborare cu parteneri contractuali ai operatorului. În astfel de cazuri, poate fi necesară transmiterea anumitor date ale utilizatorilor către acești parteneri contractuali. Cu toate acestea, acești parteneri contractuali sunt obligați la confidențialitate. Acești parteneri contractuali pot colecta date cu caracter personal ale utilizatorilor în conformitate cu principiul consimțământului voluntar, în conformitate cu legile și politicile lor de protecție a datelor.

Operatorul cooperează cu autoritățile cu competență în anchetă și cu instanțele de judecată pentru a detecta și sancționa încălcările legale (cum ar fi fraudă, încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală) în cadrul serviciului și pentru a îndeplini cererile de date bazate pe dispoziții legale.

Modificări

Operatorul https://pharm.academy își rezervă dreptul de a modifica prezentul aviz de confidențialitate.

Budapesta, 16 noiembrie 2019.