Általános leírás

Leírás

A https://pharm.academy honlap elsődleges célja a tanítás, és az oktatás elősegítése az egyetemi képzésben résztvevő diákok (orvos, gyógyszerész, állatorvos és fogorvos hallgatók) számára. Az oldal használata ingyenes, de a tesztfeladatok használatához regisztráció szükséges. A felhasználó a regisztráció során megadott adatai segítségével létrehoz egy felhasználói fiókot, melyen keresztül lehetősége nyílik (tanulással és a gyakorlatok megoldásával) az oldal teljes tartalmához hozzáférni.

 

Tananyag

Az oldal nem ömlesztett tananyagot, hanem rövid jegyzet szerű összefoglalókat és sok-sok kérdést tartalmaz, valójában kérdéseken, tesztfeladatokon keresztül tanít (saját LTQ-TTQ módszer, leírását lásd később). 

Az oldalon lektorált tananyag található, de hibákat, véletlen elírásokat tartalmazhat. Kérjük ha ilyet talál jelezze nekünk, megjegyzéseit egyszerűen elküldheti az “Észrevételek, megjegyzések” linkekre kattintva, vagy a kapcsolat űrlapon keresztül is eljuttathatja hozzánk.

 

Tesztek

Az adatbázisunk alapján készülnek az online, interaktív, dinamikus, önellenőrző, lektorált, random tesztfeladatok. Különféle típusú feladatokat készítünk, melyek száma fejezetenként eltérő lehet. A feladatok megoldása mellett legtöbbször magyarázatok is szerepelnek, meglátásunk szerint így a leghatékonyabb a tanulás egy online felületen (LTQ - TTQ módszer).

 

LTQ - TTQ módszer

Minden kérdés megválaszolásával tanulunk vagy felidézünk valamit.

Egy farmakológiához vagy élettanhoz hasonló hatalmas tananyagot, rendkívül nehéz “csak” olvasással elsajátítani, ráadásul egy tanév (10 hónap) alatt. Az idegen nyelvek tanulásához és tanításához hasonló módszereket alkalmazva, el kell mélyíteni a megszerzett tudást. Ennek legjobb módszere a kérdéseken és feladatokon keresztül történő gyakorlás.

A kérdésekhez, ahol csak lehet, magyarázatokat írunk, miért igaz, vagy miért hamis az adott válasz. Ez lenne az LTQ-TTQ módszerünk lényege (learn through questions and teach through questions: tanulj és taníts kérdéseken keresztül).

 

Mottónk

Ha fontos tanítsd meg, ha nem fontos ne kérdezd meg.

 

Kérdések kiválogatása

Bármely felsőoktatási intézmény számára díjmentes szolgáltatásunk a kérdések személyre/karokra szabhatósága. Ha valamely kérdés egy kar számára nem szükséges azokat a tárgyat oktató intézet vagy tanszék munkatársa kiveheti (ha valamit nem tanítanak, vagy nem tartják fontosnak, vagy ha az adott országban nincs forgalomban valamelyik gyógyszer stb.). Ez ugyan változtatja (csökkenti) az összesen elérhető kérdések számát, de a saját hallgatók így egy válogatott kérdés gyűjteményt használhatnak, és csak a számukra fontos tananyag elsajátítására fordíthatják az idejüket. Ilyenkor újra meg kell határozni hány kihúzott kérdés van és azzal extrapolálunk a teljes kérdésszámra - ez a különböző egyetemek diákjai számára ad tájékoztatást, hogy hány százalékát teljesítették már a tananyagnak - mennyit kell még tanulni.

 

Szintek

Minden kérdés kap egy besorolást a nehézségi szintjének megfelelően.

  1. feltételezett tudás, olyan kérdések, melyre az adott tárgy épül
  2. minimum (elégséges), amit a kettesért szerintünk feltétlenül tudni kell
  3. alap (közepes, jó)
  4. expert only (nehéz feladatok 5-ös “feletti”) az igazán elhivatottaknak
  5. A.U.V. (valójában egy kapcsoló, hogy humán vagy az állatgyógyászatban használatos szereket is akarja-e tanulni/gyakorolni a felhasználó)

 

Fejlődés

Az oldal követi a fejlődést. Használatával a prémium felhasználó még azt is láthatja (és ki is válogathatja) mit kell még gyakorolni, de az ingyenes, mindenki számára már regisztrációval elérhető verzióban is rendre nehezednek a kérdések. Ott is alkalmazzuk a saját “spaced repetition” algoritmusunkat a kérdések beválogatása során.

Elsődleges szempontok: Csak lényeges dolgokat kérdezzünk meg, legyen szakmailag helyes amit kérdezünk, és lehetőleg hibamentes.

 

Hogyan és mit tanulhatunk?

Az oldal jelenleg a farmakológia tárgy különböző fejezeteit és témaköreit tartalmazza, a tartalom folyamatosan bővül, hetente kerülnek fel új kérdések. 

Első lépésben a hallgató (regisztrált felhasználó) választ egy témakört amit tanulni szeretne, és ehhez egy beugrót kell írni. A beugró kérdései a 0 besorolású kérdések közül kerülnek ki. Ezek olyan alapokra kérdeznek rá, ami nélkül nem javasoljuk, a témakör elkezdését. Farmakológia esetében élettan, biokémia és mikrobiológia tárgyakból kerülnek elő fontos fogalmak, valamint egyes betegségek és kórképek ismeretét tartjuk feltételnek, ezekből kell megírni a beugrót. Egy-egy új témakör elkezdése előtt ezeket előzetesen el kell sajátítani.

A regisztrált felhasználó egyszerre egy tárgyból két témakört tanulhat, és csak akkor választhat újat ha egyiket teljesítette, legalább 80 %-ra (prémium felhasználónak ezt nem kell teljesítenie - viszont ezt nem javasoljuk, hiszen pont a tanulás a lényeg, nem az, hogy átugorjunk részeket).

Előfizetéssel prémium funkciókat lehet igénybe venni. Az oldalon rejtett vagy elzárt tartalom a törzsanyaghoz kapcsoltan nem szerepel.

 

Témakörök és fejezetek besorolása

Kérjük vegyék figyelembe, hogy bizonyos fejezetek (farmakológiában) több vagy más témakörhöz is tartozhatnának mint ahogy mi rendszereztük őket. Amennyire tudtunk igyekeztünk egy általánosságban legelfogadottabb besorolást alkalmazni. Nem gondoljuk, hogy van egy tökéletes felosztás - ha lenne mindenki azt használná, velünk az élen.

A témakörök és fejezetek általunk alkalmazott felosztását az oldaltérképen tekintheti meg.

 

Közeli célok

Az oldalt már az elsődleges elképzelés alapján is eleve többnyelvűnek terveztük. Moduláris felépítése lehetővé teszi, a fordításhoz szükséges idő jelentős lerövidítését és a szimultán fordítást. Az angol és a német nyelvű tananyag és kérdések egyszerre készülnek a magyar nyelvvel. Második körben a következő években tervezzük a további európai és világnyelvekre történő fordítást.

Közeli terveink között szerepel továbbá, hogy a farmakológiát alapozó (biokémia, élettan, mikrobiológia) tantárgyak és a speciális gyógyszerekkel, gyógyszerészettel kapcsolatos (analitikai kémia, szerves kémia, gyógyszerészi kémia, farmakognózia, gyógyszertechnológia) tárgyakat is elérhetővé tegyünk. Várhatóan a következő tárgy a 2020/2021 tanévben indul.

Nem titkolt célunk a különböző oktatási intézmények közötti, országos vagy akár nemzetközi versenyek lebonyolítása, ahol a diákok saját nyelvükön oldhatják meg a kérdéseket. Az ilyen kihívásos vagy országos (esetleg nemzetközi) versenyek kérdéseit a keresztmetszetből képezzük, azokból a kérdésekből, mely minden intézet számára aktív, vagy minden résztvevő intézet oktatói jóváhagytak.